повышение квалификации, обучение в Актобе

Біліктілікті арттыру – теория мен тәжірибені ұштастыра отырып өз кәсіби білімін шыңдау. Оқу курсын аяқтаған тұлғаларға біліктілігін арттырғанын растайтын куәлік беріледі.

Повышение квалификации – профессионального обучения с целью повышения теоретических и практических умений.  

Лицам, прошедшим обучение, выдается удостоверение и  свидетельство повышения квалификации.