Ақтөбе қаласында орналасқан «Білім – Қауіпсіздік» Оқу орталығында келесі курстар мен бағыттар бойынша білім беріледі:

  • Өндірістік қауіпсіздік курсы >>>
  • Қауіпсіздік пен Еңбекті қорғау курсы>>>
  • Өрт қауіпсіздігі курсы (Өрт-техникалық минимумы)>>>
  • «Күкіртті сутек» (H2S) курсы >>>
  • «Ұңғыма бақылауы. Ұңғыманы газмұнайсу шыққан жағдайда басқару» курсы >>>
  • «Жүк көтергіш крандарды қауіпсіз пайдаланудың және қондырғының ережесі (талабы)» курсы >>>
  • «Қысыммен жұмыс істейтін түтіктер» курсы >>>

– Біліктілікті арттыру. >>>

– Аттестация және оқыту. >>>